euportal twitter euportal facebook

Podnebno nevtralno gospodarstvo: energetski sistem in čisti vodik

8.7.2020 – Evropa mora za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050 preoblikovati svoj energetski sistem, ki je odgovoren za 75 % njenih emisij toplogrednih plinov. Z namenom povečanja učinkovitosti in povezanosti energetskega sektorja sta bili danes sprejeti strategiji EU za povezovanje energetskega sistema in za vodik. Strategiji sta nov program naložb za čisto energijo v skladu s svežnjem Komisije za okrevanje Next Generation EU in evropskim zelenim dogovorom. Naložbe lahko spodbudijo gospodarsko okrevanje po koronavirusni krizi, saj bodo ustvarile nova delovna mesta ter okrepile vodilno vlogo in konkurenčnost Evrope v strateških panogah, ki so ključne za njeno odpornost. Komisar za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans je ob tem povedal: »Strategiji bosta okrepili evropski zeleni dogovor in zeleno okrevanje, prav tako pa nam bosta močno pomagali pri uresničevanju cilja razogljičenja našega gospodarstva do leta 2050. Novo vodikovo gospodarstvo lahko postane dejavnik rasti in pomaga odpraviti gospodarsko škodo, ki jo je povzročil COVID-19. Evropa si bo z razvojem in uporabo vrednostne verige čistega vodika zagotovila vlogo vodilne v svetu in ohranila vodilni položaj na področju čiste tehnologije.« Povezan sistem se načrtuje in deluje kot celota, povezuje različne nosilce energije, infrastrukture in sektorje porabe, je učinkovitejši in pomeni manjše stroške za družbo. Strategija za povezovanje energetskega sistema bo zagotovila okvir za prehod na zeleno energijo, temelji pa na treh stebrih: krožnejši energetski sistem, večja neposredna elektrifikacija sektorjev končne uporabe ter spodbujanje uporabe čistih goriv v sektorjih z oteženo elektrifikacijo. Vodik lahko podpre razogljičenje industrije, prevoza, proizvodnje električne energije in stavb po vsej Evropi ter lahko poganja sektorje, ki niso primerni za elektrifikacijo. Komisija v podporo uresničevanju strategije za vodik danes ustanavlja evropsko zavezništvo za čisti vodik, v katerem sodelujejo vodilni v industriji, civilna družba, nacionalni in regionalni ministri ter Evropska investicijska banka. Zavezništvo bo pripravilo program naložb za povečanje obsega proizvodnje in podpiralo povpraševanje po čistem vodiku v EU. Več:tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>