euportal twitter euportal facebook

Poenostavitev pravil

6.7.2018 – Evropski parlament je potrdil predlog Evropske komisije o poenostavitvi pravil pri črpanju sredstev iz kohezijskih skladov, za obdobje 2014–2020. Revidirana pravila, ki bodo začela veljati konec julija, prinašajo še več možnosti povezovanja med Evropskim skladom za strateške naložbe (EFSI), ki je steber Junckerjevega načrta, in skladi kohezijske politike. Prav tako se zmanjšuje obseg formalnosti za upravičence, ki bodo lahko enostavneje zaprosili za povrnitev stroškov od EU. Upravičenci in organi upravljanja pa se bodo lahko bolj osredotočili na rezultate kot na finančne postopke. Načelo enotne revizije je razširjeno in Komisija se bo lahko še bolj zanašala na ocene mednarodnih partnerjev in držav članic. Poenostavljena pravila pa bodo državam članicam tudi omogočila lažje financiranje projektov za vključevanje migrantov s kohezijski sredstvi za obdobje 2014–2020 in okrepitev boja proti goljufijam. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>