euportal twitter euportal facebook

Poljska nacionalna zakonodaja ni v skladu s pravom EU na področju upokojevanja sodnic

13.9.2017-Evropska komisija je naredila drugi korak v postopku za ugotavljanje kršitev prava EU proti Poljski ter ji poslala obrazloženo mnenje v zvezi z zakonodajo o organizaciji rednih sodišč. Komisija vztraja pri svojem stališču, da poljska nacionalna zakonodaja ni v skladu s pravom EU, saj z uvedbo različnih upokojitvenih starosti za sodnice (60 let) in sodnike (65 let) diskriminira posameznike na podlagi spola. To je v nasprotju s členom 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in Direktive 2006/54 o enakosti spolov pri zaposlovanju. Komisija izraža pravne pomisleke tudi glede tega, da bo s podelitvijo pooblastila ministru za pravosodje, da po prostem preudarku odloča o podaljšanju mandata sodnikom, ki so dosegli upokojitveno starost, ter o razrešitvi in imenovanju predsednikov sodišč, ogrožena neodvisnost poljskih sodišč, kar je v nasprotju s členom 19(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Nova pravila ministru za pravosodje omogočajo, da vpliva na posamezne sodnike, predvsem zaradi nejasnih meril za podaljšanje njihovega mandata in odsotnosti časovnega okvira za sprejetje odločbe o podaljšanju mandata, s čimer se ogroža načelo nezamenljivosti sodnikov. Njegova pristojnost, da po prostem preudarku razreši in imenuje predsednike sodišč, mu omogoča tudi, da vpliva na te sodnike pri razsojanju o primerih, ki se nanašajo na uporabo prava EU. Komisija je Poljski 28. julija letos kot prvi korak v pravnem postopku proti državi izdala uradni opomin in jasno izrazila svoje pomisleke. Poljski organi imajo zdaj na voljo en mesec, da sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev z obrazloženim mnenjem. Če ne bodo ustrezno ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.Več:tukaj

Vir: EK Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>