euportal twitter euportal facebook

Poljsko pred sodišče?

24.9.2018 – Evropska komisija je proti Poljski začela postopek pred Sodiščem EU, da bi zaščitila neodvisnost poljskega vrhovnega sodišča. Za ukrep se je odločila zaradi kršitev načela neodvisnosti sodstva, nastalih z novim poljskim zakonom o vrhovnem sodišču. Novi poljski zakon o vrhovnem sodišču znižuje upokojitveno starost sodnikov vrhovnega sodišča s 70 na 65 let, zaradi česar 27 od 72 sodnikov vrhovnega sodišča grozi prisilna upokojitev. Sodniki lahko zaprosijo za podaljšanje mandata, ki ga lahko odobri predsednik republike. Vendar za njegovo odločitev niso opredeljena nobena jasna merila, v primeru zavrnitve pa sodni nadzor ni na voljo. Komisija trdi, da zakon ni združljiv s pravom EU, saj ogroža načelo neodvisnosti sodstva, vključno z nezamenljivostjo sodnikov, in da Poljska s tem ne izpolnjuje svojih obveznosti na podlagi člena 19(1) Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>