euportal twitter euportal facebook

Poročilo o oblikovanju socialne Evrope

14.1.2020 – Evropska komisija je danes predstavila sporočilo o oblikovanju močne socialne Evrope za pravičen prehod, ki opisuje, kako bo socialna politika pripomogla k reševanju izzivov in izkoriščanju priložnosti današnjega časa. Komisija v sporočilu predlaga ukrepe na ravni EU v prihodnjih mesecih, obenem pa poziva k predložitvi mnenj glede nadaljnjih ukrepov na področju zaposlovanja in socialnih pravic na vseh ravneh. Že danes je začela prvo fazo posvetovanja s socialnimi partnerji, tj. podjetji in sindikati, o pravičnih minimalnih plačah za delavce in delavke v EU.Današnja objava temelji na evropskem stebru socialnih pravic, ki so ga institucije, voditelji in voditeljice EU razglasili novembra 2017. Komisija vse države, regije in partnerje EU poziva, naj predstavijo svoj pogled na prihodnji razvoj na tem področju ter svoje načrte za uresničevanje ciljev stebra. Na podlagi vseh teh prispevkov bo leta 2021 pripravljen akcijski načrt, ki bo predložen v odobritev na najvišji politični ravni. Komisija je danes predstavila načrtovane pobude, ki bodo že pred tem prispevale k izvajanju socialnega stebra EU. Med ključnimi ukrepi za leto 2020 so pravične minimalne plače za delavce in delavke v EU, evropska strategija za enakost spolov in zavezujoči ukrepi za preglednost plač, posodobljen program znanj in spretnosti za Evropo, posodobljeno jamstvo za mlade, vrh o platformnem delu, zelena knjiga o staranju, strategija o invalidnosti, demografsko poročilo, evropski sistem pozavarovanja za primer brezposelnosti. Evropski steber socialnih pravic določa 20 načel in pravic, ki so bistvenega pomena za pravične in dobro delujoče trge dela ter sisteme socialnega varstva v Evropi 21. stoletja. Od pravice do poštene plače do pravice do zdravstvenega varstva, od vseživljenjskega učenja, boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter enakosti spolov do minimalnega dohodka – EU se z evropskim stebrom socialnih pravic zavzema za pravice državljanov v hitro spreminjajočem se svetu. Več: tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>