euportal twitter euportal facebook

Poročilo o učinkih iniciative za pomoč regijam

14.11.2019 – Evropska komisija in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) sta danes predstavili poročilo o ukrepih, katerih cilj je okrepiti konkurenčnost industrije v 12 regijah in državah članicah EU. V pogojih globalizacije, zmanjševanja ogljičnega odtisa in tehnoloških sprememb industrija doživlja obdobje prehoda; Evropska komisija in OECD skušata zato identificirati ovire, ki preprečujejo ustvarjanje novih delovnih mest in zavirajo gospodarsko rast v prizadetih območjih EU. Cilj teh prizadevanj je okrepiti razvojne strategije regij na podlagi njihovih konkurenčnih prednosti, inteligentne specializacije, modernizacije in izpolnjevanja podnebnih ciljev. Slovenia bo vzpostavila internetno in fizično platformo z namenom razvijanja področij kot so internetna varnost, oblakov shranjevanja podatkov in robotike. Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>