euportal twitter euportal facebook

Postopen prehod na učinkovitejše in bolj demokratično odločanje o davčni politiki v EU

15.1.2019 – Evropska komisija je začela razpravo o postopnem prehodu na učinkovitejše in bolj demokratično odločanje na področju davčne politike EU. Spremembe davčne politike EU trenutno zahtevajo soglasje držav članic, ki pa ga pogosto ni mogoče doseči. Komisija zato predlaga postopen in ciljno usmerjen prehod na glasovanje s kvalificirano večino po rednem zakonodajnem postopku na nekaterih področjih skupne davčne politike EU, kot že velja za večino drugih področij politike EU. Države članice bi lahko z glasovanjem s kvalificirano večino sprejemale hitrejše, učinkovitejše in bolj demokratične kompromise glede davčnih zadev ter tako v celoti izkoristile potencial tega področja politike. Komisija ne predlaga nobene spremembe glede pristojnosti EU na področju obdavčitve ali pravic držav članic, da same določijo stopnje dohodnine ali davka od dohodkov pravnih oseb. Cilj je državam članicam omogočiti, da učinkoviteje izvajajo svojo skupno suverenost in hitreje obravnavajo skupne izzive. Komisija v današnjem sporočilu poziva voditelje EU, Evropski parlament in druge deležnike, naj ocenijo možnost postopnega štiristopenjskega prehoda na odločanje z glasovanjem s kvalificirano večino. Na prvi stopnji bi se države članice strinjale s prehodom na odločanje z glasovanjem s kvalificirano večino pri ukrepih za izboljšanje sodelovanja in medsebojne pomoči med državami članicami v boju proti davčnim goljufijam in utajam ter pri upravnih pobudah za podjetja EU, kot so na primer usklajene obveznosti poročanja. Na drugi stopnji bi uvedle glasovanje s kvalificirano večino kot sredstvo za napredek pri ukrepih, pri katerih obdavčitev podpira druge cilje politik, kot so na primer boj proti podnebnim spremembam, varstvo okolja ali izboljšanje javnega zdravja. Uporaba glasovanja s kvalificirano večino na tretji stopnji bi olajšala posodobitev že usklajenih pravil EU, kot so pravila o DDV-ju in trošarinah. Na četrti stopnji pa bi se glasovanje s kvalificirano večino uporabljalo za velike davčne projekte, kot sta skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb in nov sistem za obdavčitev v digitalnem gospodarstvu. Komisija poziva k čimprejšnjemu dogovoru o prvih dveh stopnjah, za tretjo in četrto pa predlaga uveljavitev do konca leta 2025. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>