euportal twitter euportal facebook

Požari na Portugalskem

17.8. 2017-Evropska unija še naprej pomaga Portugalski pri obvladovanju gozdnih požarov, ki pustošijo po državi, ter odpravljanju njegovih posledic. Od 12. avgusta, ko je Portugalska drugič letos zaprosila za pomoč EU, je bilo v državo prek mehanizma EU na področju civilne zaščite napotenih več kot 160 gasilcev, 27 vozil in štiri letala za gašenje požarov. Evropska komisija pa je danes odobrila spremembo regionalnega programa kohezijske politike, ki bo Portugalski omogočila, da nameni do 45 milijonov evrov sredstev za odpravo posledic naravne nesreče in oživitev regionalnih gospodarskih dejavnosti.Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>