euportal twitter euportal facebook

Pravila za varstvo potrošnikov pri kupovanju zavarovalnih produktov v EU

22.9.2017- Evropska komisija je sprejela pravila za varstvo potrošnikov pri kupovanju zavarovalnih produktov v EU. Nova pravila o nadzoru in upravljanju produktov bodo prvič doslej od zavarovalnic zahtevala, da od leta 2018 naprej pri oblikovanju, razvoju in distribuciji vseh zavarovalnih produktov dajo prednost interesom potrošnikov. Poleg tega bodo nova pravila poslovanja zagotavljala visoko raven varstva potrošnikov, ki bodo svoje prihranke vlagali v zavarovalniške naložbene produkte, kot so nekatere vrste polic življenjskega zavarovanja. Prodajalci zavarovalnih produktov bodo morali izpolnjevati nove standarde glede preprečevanja in upravljanja navzkrižij interesov ter glede sprejemanja provizij in plačil tretjih strani (takoimenovanih „spodbud“). Pravila določajo tudi, katere informacije morajo prodajalci pridobiti od svojih strank, ko jim svetujejo, ter v katerih primerih lahko naložbene produkte prodajo le z omejenim svetovanjem ali brez. Izvedbena pravila, sprejeta z dvema delegranima uredbama, izhajajo iz direktive o distribuciji zavarovalnih produktov. Veljati začnejo 23. februarja 2018 skupaj z direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov, potem ko jih bosta pregledala Evropski parlament in države članice.Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>