euportal twitter euportal facebook

Pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi 2018

13.7.2018 – Evropska komisija je objavila pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev  Evropi 2018, ki kaže na pozitivne trende, a tudi izzive, ki jih prinašata avtomatizacija in digitalizacija. Pozitivni trendi na trgu dela se nadaljujejo, socialne razmere pa izboljšujejo. Stopnja zaposlenosti je rekordna, saj ima delo skoraj 238 milijonov ljudi. Število zaposlenih se je leta 2017 v primerjavi s predhodnim letom povečalo za več kot 3,5 milijona. Število opravljenih delovnih ur na zaposlenega v zadnjih letih sicer narašča, a še ni doseglo ravni iz leta 2008. Razpoložljivi dohodek se povečuje, stopnja revščine pa znižuje. Delež resno materialno prikrajšanih oseb se je rekordno zmanjšal, saj je bilo v primerjavi z letom 2012 prizadetih za 16,1 milijona manj ljudi. Z vidika vpliva tehnološkega razvoja pa so prihodnji učinki avtomatizacije in digitalizacije negotovi. Tehnološki napredek spodbuja produktivnost, a hkrati izpodriva rutinske naloge za nizko usposobljene ter zvišuje ravni spretnosti za zaposljivost. Čeprav ni dokončnih zaključkov o možnem obsegu vpliva tehnologije na delovna mesta, študije kažejo, da je popolna ali delna avtomatizacija najbolj verjetna pri ponavljajočih se rutinskih nalogah na obstoječih delovnih mestih. Po podatkih ene izmed študij bi lahko bilo v bližnji prihodnosti delno avtomatiziranih 37 % do 69 % delovnih mest. Z novimi tehnologijami narašča število nestandardnih delavcev in samozaposlenih. Tak razvoj prinaša koristi za delavce in podjetja zaradi večje prožnosti in boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, vendar vpliva tudi na slabšanje delovnih pogojev. Komisija si s številnimi ukrepi prizadeva pripraviti družbo na spremembe na trgu dela. S programom znanj in spretnosti za Evropo in sredstvi EU želi zagotoviti boljše spretnosti ljudi na vseh ravneh. Za boljšo socialno zaščito je predlagala direktivo o preglednejših in predvidljivejših delovnih pogojih ter priporočilo o dostopu do socialne zaščite. Poleg tega je v nedavnem predlogu dolgoročnega proračuna namenila več sredstev za naložbe v ljudi prek obstoječih in novih pobud in orodij. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>