euportal twitter euportal facebook

Prepoved uporabe pesticidov klorpirifos in klorpirifos-metil

10.1.2020 – Po današnji odločitvi Evropske komisije uporaba pesticidov klorpirifos in klorpirifos-metil na evropskem trgu ne bo več dovoljena. Komisija je tako sklenila, ker je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) potrdila, da imata pesticida škodljive učinke na zdravje ljudi, povzročata zlasti poškodbe dednega materiala ter delujeta toksično na živčni sistem. Komisija je ob tem pozvala države članice, naj z nacionalnih trgov umaknejo proizvode, ki vsebujejo ti snovi. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>