euportal twitter euportal facebook

Program EU za raziskave in inovacije 2021 – 2024

16.3.2021 – Evropska komisija je danes sprejela prvi strateški načrt za program Obzorje Evropa, novi program EU za raziskave in inovacije, vreden 95,5 milijarde evrov v tekočih cenah. Strateški načrt je novost v programu Obzorje Evropa in določa strateške usmeritve za ciljno usmerjanje naložb v prvih štirih letih. Zagotavlja, da bodo ukrepi EU na področju raziskav in inovacij prispevali k prednostnim nalogam EU, vključno s podnebno nevtralno in zeleno Evropo, Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, in gospodarstvom za ljudi.  Prednostne naloge, določene v tem strateškem načrtu za program Obzorje Evropa, se bodo izvajale v okviru njegovega delovnega programa, ki določa možnosti financiranja za raziskovalne in inovacijske dejavnosti prek tematskih razpisov za zbiranje predlogov in tem. Prvi razpisi za zbiranje predlogov bodo objavljeni spomladi leta letos ter predstavljeni na evropskih dnevih raziskav in inovacij. Več: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_1122

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>