euportal twitter euportal facebook

Program LIFE:280 milijonov evrov EU za projekte na področju okolja, narave in podnebnih ukrepov

16,11,2020 – Evropska komisija je odobrila več kot 280 milijonov evrov iz proračuna EU za 120 novih projektov iz programa LIFE. Ta sredstva EU bodo sprostila naložbe v skupni vrednosti skoraj 590 milijonov evrov za pomoč pri doseganju ambicioznih ciljev teh projektov na področju okolja, narave in podnebnih ukrepov. To je 37-odstotno povečanje v primerjavi z lani. Projekti bodo pomagali pri doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora, saj bodo med drugim podpirali strategijo EU za biotsko raznovrstnost in akcijski načrt za krožno gospodarstvo, prispevali k zelenemu okrevanju po koronavirusni pandemiji in pomagali Evropi, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna celina. Številni projekti so meddržavni projekti in vključujejo več držav članic. Približno 220 milijonov evrov je dodeljenih projektom na področju okolja in učinkovite rabe virov, narave in biotske raznovrstnosti ter okoljskega upravljanja in obveščanja, več kot 60 milijonov evrov pa podpori projektom na področju blažitve podnebnih sprememb, prilagajanja nanje ter upravljanja in obveščanja. Med projekti je tudi slovenski projekt, namenjen izboljšanju odnosa javnosti do bobrov. Evropski bober, ki je v zadnjih dveh stoletjih v Sloveniji in na Hrvaškem veljal za lokalno izumrlo vrsto, se zdaj ponovno naseljuje v teh habitatih. Ker se ga po dolgotrajni odsotnosti ponekod obravnava kot škodljivi organizem, bo projekt ozaveščal o vrnitvi te živali s poudarkom na njenem pozitivnem vplivu na okolje. Bobri na primer s podiranjem dreves in gradnjo jezov ustvarjajo habitate, ki koristijo številnim drugim vrstam. Poleg tega upočasnjujejo pretok rek, s čimer se zmanjša nevarnost poplav. Več: tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>