euportal twitter euportal facebook

Razlike v minimalnih plačah v EU

10.5.2018 – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound ugotavlja, da se minimalne plače v EU od leta 2010 povečujejo, najbolj v državah z najnižjimi minimalnimi plačami. Leta 2017 so se zakonsko določene minimalne plače povečale v večini držav EU, v katerih se uporablja minimalna plača. Vendar so razlike med državami velike. Medtem ko v Bolgariji znaša minimalna plača 260,80 evrov, dosega v Luksemburgu, kjer je najvišja v EU, skoraj 2.000 evrov mesečno. Poročilo Eurofounda o zakonsko določenih minimalnih plačah 2018 vsebuje podatke o minimalnih plačah, ki niso omejene na posebne sektorje, poklice ali skupine zaposlenih. Vključuje tudi mnoge dodatne informacije, na primer način določanja višine minimalne plače, primerjavo s povprečnimi plačami in mediano plač ter različne razprave v Evropi o minimalnih plačah. Vprašanje o določitvi minimalne plače ostaja kontroverzno in v mnogih vidikih se zdi kot dvorezen meč. Določitev obvezne minimalne plače ni škodljiva za zaposlovanje, če zapolni vrzel med dejanskimi plačami in produktivnostjo delavcev. Posameznike, ki bi sicer ostali neaktivni, lahko celo pritegne na trg dela. Vendar obstajajo tudi pomisleki, da lahko previsoka minimalna plača oslabi pozitivne učinke na povpraševanje po delovni sili z višjimi dohodki iz dela, saj lahko negativno vpliva na zaposlovanje ljudi, katerih produktivnost je pod minimalno plačo. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>