euportal twitter euportal facebook

Recikliranje plastične embalaže v EU

4.3.2019 – Podatki evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da se je stopnja recikliranja plastične embalaže od leta 2005 skoraj podvojila. Stopnja recikliranja in uporaba recikliranih materialov v EU se stalno povečujeta. V EU je bilo leta 2016 recikliranih približno 55 % vseh odpadkov (brez večjih mineralnih odpadkov). Pregled po posameznih kategorijah odpadkov kaže, da je bilo recikliranih 46 % komunalnih odpadkov, 67 % odpadne embalaže, 42 % plastične embalaže in 41 % odpadne električne in elektronske opreme. Predelanih je bilo tudi 89 % gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov. Kljub visokim stopnjam recikliranja pa je bilo povprečno samo 12 % uporabljenih materialnih virov v EU leta 2016 pridobljenih iz recikliranih in predelanih proizvodov. Krožno gospodarstvo si prizadeva, da bi se proizvodi, materiali in viri po koncu uporabe vrnili v proizvodni cikel, s čimer bi se čim dlje ohranila njihova vrednost, ob tem pa ustvarilo čim manj odpadkov. Več: RECycling

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>