euportal twitter euportal facebook

Reforme na Zahodnem Balkanu in v Turčiji: letne ocene in priporočila

29.5.2019 – Evropska komisija je danes objavila letno oceno izvajanja reform v partnerskih državah Zahodnega Balkana in Turčiji ter predstavila priporočila za naslednje korake. Strategija Komisije za Zahodni Balkan iz februarja lani je dodatno spodbudila sodelovanje med EU in njenimi državami ter območjem Zahodnega Balkana. Leto pozneje so partnerske države storile konkreten napredek in izkazale zavezanost evropski perspektivi, četudi so dosegle različen napredek pri reformah. Albanija in Severna Makedonija sta dosegli napredek pri izvajanju reform, zlasti na področjih, ki jih je Svet EU junija 2018 prepoznal kot ključne. Komisija glede na dosežke in izpolnitev zadevnih pogojev priporoča Svetu EU, da se začnejo pristopna pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo. Komisija je prvič izdala tudi mnenje o prošnji Bosne in Hercegovine za članstvo v EU, ki ga spremlja analitični pregled stanja v državi glede na vse standarde, ki veljajo za države EU. Komisija meni, da bo pogajanja mogoče začeti, ko bo država v zadostni meri izpolnjevala merila za članstvo. Bosna in Hercegovina bo morala korenito izboljšati svoj zakonodajni in institucionalni okvir, da bo izpolnila številne posamezne prioritete na področju demokracije, pravne države, temeljnih pravic in reforme javne uprave. Turčija je ključna partnerica EU in država kandidatka. EU je z njo nadaljevala dialog in sodelovanje, tudi na najvišji ravni, na ključnih področjih skupnega interesa, vključno s področjem migracij in podpore beguncem. Vendar se je Turčija v tem obdobju oddaljila od EU, zlasti na področjih pravne države in temeljnih pravic. Svet EU je junija 2018 soglasno ugotovil, da so se pristopna pogajanja s Turčijo ustavila, novih poglavij pa ni mogoče odpreti ali zapreti. Dejstva, na katerih temelji ta ocena, še vedno držijo. Svet EU mora zdaj preučiti priporočila Komisije in odločiti o naslednjih korakih. Več:

Vir. EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>