euportal twitter euportal facebook

Rezultati pobude za podporo regijam v industrijski tranziciji

8.5.2019 – Evropska komisija je danes predstavila prve rezultate pobude za pomoč 10 regijam EU in dvema državama v industrijski tranziciji, med katerima je tudi Slovenija. V okviru pobude, ki se je začela pred enim letom, je bilo vzpostavljenih 12 pilotnih shem – po ena na regijo oziroma na državo. Projekti naj bi pripomogli k lažjemu premoščanju posebnih ovir v zvezi z industrijsko tranzicijo. Vsaki shemi bo namenjenih 300.000 evrov pomoči. Komisija poziva prejemnike, naj dosedanje izkušnje ponovijo tudi pri izkoriščanju kohezijske podpore. V naslednjem dolgoročnem proračunu EU bo za raziskave, inovacije ter mala in srednje velika podjetja na voljo več kot 90 milijard evrov kohezijskih sredstev. Slovenija bo v okviru pobude ob podpori EU vzpostavila spletno in fizično sodelovalno platformo za razvoj slovenske industrije 4.0, ki bo vključevala področja, kot so kibernetska varnost, računalništvo v oblaku, velepodatki in robotika. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>