euportal twitter euportal facebook

EC odobrila sedem novih GMO

17.8.2021 – Evropska komisija je odobrila sedem gensko spremenjenih pridelkov (3 vrste koruze, 2 vrsti sojinih zrn, 1 vrsto oljne ogrščice in 1 vrsto bombaža) in obnovila dovoljenja za dve vrsti koruze in eno vrsto oljne ogrščice, ki se uporabljata za hrano in za krmo za živali. Vsi ti gensko spremenjeni organizmi so bili podvrženi celovitemu in strogemu postopku odobritve, ki vključuje pozitivno znanstveno oceno Evropske agencije za varnost hrane. Države članice niso dosegle kvalificirane večine niti za niti proti Stalnemu odboru in  Odboru za pritožbe. Evropska komisija ima torej zakonsko dolžnost, da nadaljuje z izdajo dovoljenj v skladu s prejetimi znanstvenimi nasveti. Dovoljenja veljajo 10 let More: tukaj

Source: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>