euportal twitter euportal facebook

Širitve na Zahodni Balkan in Turčijo

17.4.2018 -Evropska komisija je danes sprejela letni širitveni sveženj, s katerim je ocenila napredek držav Zahodnega Balkana in Turčije pri izpolnjevanju ključnih političnih in gospodarskih reform ter potrebne ukrepe za soočanje s prihodnjimi izzivi. Državam članicam EU med drugim predlaga, da razmislijo o začetku pristopnih pogajanj z nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (država kandidatka od leta 2005) in Albanijo (status države kandidatke je pridobila leta 2014). Vendar bo odločitev za nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo v celoti odvisna od učinkovite izvedbe nujnih reform, za Albanijo pa od napredka na področju zagotavljanja vladavine prava ter nadaljnjem zagotavljanju oprijemljivih rezultatov, zlasti glede ponovne ocene sodnikov in tožilcev. Ocena doseženega napredka in pomanjkljivosti so spodbuda in smernice za države, da si prizadevajo za izvedbo nujnih daljnosežnih reform. Države morajo dati prednost reformam na temeljnih področjih pravne države, človekovih pravic, demokratičnih institucij in reforme javne uprave ter gospodarskega razvoja in konkurenčnosti, torej na vseh področjih, kjer še vedno obstajajo strukturne pomanjkljivosti. Zagotoviti morajo, da se reforme pravilno izvajajo in da kažejo konkretne rezultate. Evropska komisija je danes predstavila tudi oceno gospodarskih reformnih programov držav Zahodnega Balkana in Turčije, ki kažejo napredek pri gospodarski rasti in prizadevanjih za krepitev makroekonomske in fiskalne stabilnosti glede na trenutne ranljivosti. Evropska komisija poudarja pomembnost ohranjanja stabilnih politik, nadaljnje krepitve reform za zmanjšanje makroekonomskih tveganj, zagotavljanja virov za dolgoročno rast in pospešitve konvergence z EU. Več: tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>