euportal twitter euportal facebook

Skladi za pomoč beguncem in migrantom dobili dodatna sredstva

Evropska komisija bo za nujne ukrepe v zvezi z azilom in migracijami letos namenila dodatnih 275,5 milijona evrov. Sredstva bodo dodeljena Skladu za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Skladu za notranjo varnost (ISF). Komisija je povečala nujno pomoč na podlagi poziva Evropskega sveta 18. in 19. februarja 2016, da se uvedejo nujni ukrepi za obvladovanje humanitarne situacije v Grčiji in na zahodnobalkanski poti z uporabo vseh razpoložljivih evropskih in nacionalnih sredstev. Prvotni proračun za leto 2016 v višini 193,5 milijona evrov za AMIF in 82 milijonov evrov za ISF je bil zdaj povečan na skupno 464 milijonov evrov za financiranje nujnih ukrepov v državah članicah za obvladovanje begunske krize.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>