euportal twitter euportal facebook

Slovenija prejela opozorilo

13.2.2020 – Evropska komisija je objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljanov in podjetij. Komisija je med drugim poslala uradne opomine Cipru, Madžarski, Nizozemski, Portugalski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Španiji, ker je niso uradno obvestili o izvedbenih ukrepih za peto direktivo o preprečevanju pranja denarja. Pravila o preprečevanju pranja denarja so ključnega pomena v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Nedavni škandali v zvezi s pranjem denarja so razkrili potrebo po strožjih pravilih na ravni EU. Zakonodajne vrzeli v eni državi članici vplivajo na celotno EU. Več informacij o postopku EU za ugotavljanje kršitev je na voljo tukaj, več informacij o vseh sprejetih odločitvah pa v registru odločitev o kršitvah.Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>