euportal twitter euportal facebook

Sodelovanje za mir in stabilnost

14.12.2017- Svet za zunanje zadeve je 11. decembra sprejel odločitev o vzpostavitvi stalnega strukturiranega sodelovanja (PESCO) med 25 državami članicami in 17  opredeljenih konkretnih projektov. Visoka predstavnica EU Mogherini je dejala,  seje resnično delo  “šele začelo”. Mogherini je pripravila šest idej za konkretno ukrepanje pri vzpostavljanju miru in stabilnosti v svetu, vključno z delom na razporeditvi bojnih skupin v kriznih centrih” in popolne uporabe obstoječih instrumentov v skladu s potrebami.

• Nova “evropska mirovna pomoč”, da bi EU opremila z viri in sredstvi, da bi lahko izpolnili nove skupne cilje glede varnosti in obrambe

• tesno sodelovanje s partnerji, kot so Nato, Združeni narodi, Afriška unija ali drugi v svetu, vključno z morebitnim mehanizmom za usklajevanje z državami nečlanicami EU, ki bi zagotovili tudi učinkovito sodelovanje z Združenim kraljestvom po njihovem izstopu iz Unije

• Napredek pri čedalje večjih civilnih misijah in zmogljivostih EU kot orodij za reševanje novih varnostnih groženj

• usklajenost in usklajevanje, vključno z ustanovitvijo projektne skupine za obrambno unijo, da bi zagotovili usklajene rezultate vseh razpoložljivih orodij.

• Skupna strateška kultura v Evropski uniji s spodbujanjem skupnega vojaškega usposabljanja in izobraževanja.

Več:tukaj

Vir: Evropski svet Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>