euportal twitter euportal facebook

Spletno javno posvetovanje

9.5.2018 – Evropska komisija danes, na dan Evrope, začenja spletno javno posvetovanje o prihodnosti Evrope. Evropejce in Evropejke vabi, da povedo svoja mnenja in zamisli o tem, v katero smer naj bi se v prihodnje razvijala Evropska unija. To edinstveno posvetovanje, ki je del širše razprave o prihodnosti Evrope, ki se je začela 1. marca 2017 z belo knjigo Komisije, je pripravilo 96 državljanov iz 27 držav članic. Ti so 5. in 6. maja 2018 na forumu državljanov v Bruslju, ki ga je gostil Evropski ekonomsko-socialni odbor, pripravili anketo z 12 vprašanji.Spletno posvetovanje bo potekalo sočasno z aktualnimi dialogi z državljani v organizaciji Evropske komisije in držav članic. Od leta 2012 je na 160 lokacijah potekalo skoraj 700 takih interaktivnih javnih razprav, Komisija pa bo pred volitvami v Evropski parlament maja 2019 okrepila razprave, tako da naj bi potekalo še okrog 500 dodatnih dogodkov. Na pobudo iz Francije, ki so jo podprli vsi voditelji držav ali vlad prihodnje EU-27, zdaj dialoge z državljani poleg Komisije organizirajo tudi nacionalne vlade v vseh državah članicah. Komisija deli svoje pozitivne izkušnje z državami članicami. Posvetovanje bo potekalo do vrha v Sibiuu 9. maja 2019. Komisija bo državam članicam na zasedanju Evropskega sveta decembra 2018 predstavila vmesno poročilo o postopku iz bele knjige. Končno poročilo bo predstavljeno na prvem vrhu EU-27 v Sibiuu v Romuniji 9. maja 2019, le nekaj tednov pred evropskimi volitvami.Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>