euportal twitter euportal facebook

Sprejet proračun za 2018

30.11.2017-Poslanci so v proračunu za naslednje leto zagotovili več podpore za nezaposlene mlade in dodatno financiranje za majhna in srednja podjetja, raziskovalne programe in program Erasmus+. Prevzete obveznosti za leto 2018 znašajo 160,1 milijarde evrov, odobrena plačila pa 144,7 milijarde evrov. Ko je Svet formalno odobril spravni dogovor o proračunu, ga je z 295 glasovi za, 154 proti in 197 vzdržanimi glasovi potrdil še Evropski parlament. S podpisom predsednika Parlamenta Tajanija je sedaj proračun dokončno sprejet.

Mladi, rast in delovna mesta

Parlament je zavrnil znižanje proračuna za rast in delovna mesta, kot je predlagal Svet, ter zagotovil več denarja za pobudo za zaposlovanje mladih, ki bo sedaj skupaj prejela 350 milijonov evrov. Parlament je zagotovil tudi več sredstev za programe, ki spodbujajo rast in delovna mesta (program Obzorje 2020 bo prejel dodatnih 110 milijonov evrov, Erasmus+ dodatnih 24 milijonov in program COSME dodatnih 15 milijonov evrov).

Begunci, migracije in Turčija

Parlament je zvišal proračun za Europol (dodatnih 3,7 milijona evrov in deset novih delovnih mest) in Eurojust (dodatnih 1,8 milijona evrov in pet novih delovnih mest). Evropski azilni podporni urad bo za reševanje migracijske krize prejel dodatnih pet milijonov evrov, zahvaljujoč Parlamentu pa bo dodatnih 80 milijonov evrov namenjenih tudi zunanjemu delovanju EU na področju reševanja migracij (ukrepi v vzhodni in južni soseščini ter na Zahodnem Balkanu). Ker se v Turčiji razmere na področju demokracije, pravne države in človekovih pravic poslabšujejo, so poslanci za 105 milijonov evrov zmanjšali Turčiji namenjena predpristopna sredstva.

Kmetijstvo in podnebne spremembe

Podpora za mlade kmete se je na zahtevo Parlamenta zvišala za 34 milijonov evrov, okolju in podnebju prijaznim kmetijskim praksam pa bo namenjenih dodatnih 95 milijonov evrov.

Source:EP Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>