euportal twitter euportal facebook

Sredstva za nujne raziskave novih različic koronavirusa

7.4.2021 – Evropska komisija je mobilizirala 123 milijonov evrov iz novega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa za nujne raziskave novih različic koronavirusa. To prvo nujno financiranje v okviru programa Obzorje Evropa prispeva k vrsti ukrepov, ki jih financira EU na področju raziskav in inovacij za boj proti koronavirusu in prispeva k splošnim ukrepom Komisije za preprečevanje, blažitev in odzivanje na učinke različic koronavirusa v skladu z novim evropskim načrtom pripravljenosti na biološko obrambo inkubator HERA. Novi razpisi, ki jih je sprožila Komisija, dopolnjujejo predhodne ukrepe za razvoj zdravljenja in cepiv. Njihov cilj sta organizacija in izvajanje kliničnih preskušanj za napredek pri razvoju obetavnih terapevtskih zdravil in cepiv proti virusu SARS-CoV-2/COVID-19. Podpirali bodo razvoj obsežnih skupin in mrež za COVID-19 tudi zunaj meja Evrope, vzpostavil povezave z evropskimi pobudami ter okrepil infrastrukture, potrebne za izmenjavo podatkov, strokovnega znanja, raziskovalnih virov in strokovnih storitev med raziskovalci in raziskovalnimi organizacijami. Zbiranje prijav se bo začelo 13. aprila, rok za oddajo vlog pa je 6. maj 2021. Nove rešitve morajo biti v skladu z načeli globalnega odziva na koronavirus splošno in cenovno dostopne. Več: tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>