euportal twitter euportal facebook

Stanje na področju azila v EU

18.6.2018- Evropski azilni podporni urad (EASO) je objavil letno poročilo o stanju na področju azila v EU, v katerem ugotavlja, da se je trend precejšnjega zmanjševanja prošenj za azil leta 2018 nadaljeval. V prvih štirih mesecih letošnjega leta je v EU, na Norveškem in v Švici za azil zaprosilo 197.000 oseb, kar je manj kot v enakih obdobjih v zadnjih treh letih. Leta 2017 je bilo vloženih 728.470 prošenj za azil, kar pomeni upad za 44 % v primerjavi z letom 2016, ko jih je bilo 1,3 milijona. Leta 2018 so bile glavne države izvora še vedno Sirija, Irak in Afganistan.V Sloveniji je leta 2017 za azil zaprosilo 1.475 oseb, kar je 13 % več kot leto poprej. Največ prosilcev je bilo iz Afganistana, in sicer 39 %.Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>