euportal twitter euportal facebook

Statistika Eurostata o navadah uporabnikov interneta v EU

27.8.2021 – Evropski statistični urad Eurostat ugotavlja, da so lani v EU uporabniki interneta, stari med 16 in 74 let, tega največ uporabljali za prebiranje spletnih novic, časopisov ali revij (75 %). Le odstotek manj je bilo takšnih, ki so internet uporabljali za spletno gledanje televizije ali video vsebin. Glasbo je prek interneta poslušalo 61 % uporabnikov v EU, medtem ko je internet za igranje ali nalaganje iger uporabilo 34 % oseb. Najvišji delež oseb, ki so internet uporabile za prebiranje spletnih novic, časopisov in revij, so zabeležile Finska (93 %), Hrvaška (92 %), Češka (90 %) in Estonija (90 %), medtem ko je bil najmanjši delež zabeležen v Romuniji (48 %) in Bolgariji (58 %). V Sloveniji je internet v ta namen uporabilo 82 % oseb. Nizozemska (95 %) in Ciper (95 %) sta zabeležila najvišji delež oseb, ki so internet uporabile za gledanje televizije ali video vsebin. Najmanjši delež je bil zabeležen v Romuniji (37 %) in Bolgariji (44 %), medtem ko je v Sloveniji internet v ta namen uporabilo 83 % oseb. Nizozemska (56 %) je zasedla prvo mesto tudi glede deleža posameznikov, ki so internet uporabili za igranje ali nalaganje igric. Najmanjši delež sta zabeležili Bolgarija (16 %) in Poljska (19 %). Slovenija se je z 32 % uvrstila tik pod povprečje EU. Več: tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>