euportal twitter euportal facebook

Strategija za alpsko regijo

Evropska komisija je 28. julija s predstavitvijo ukrepov uradno začela izvajati strategijo EU za alpsko regijo, že četrto makroregionalno strategijo.Ta bo več kot 70 milijonom ljudi omogočila tesnejše sodelovanje med regijami in državami na področju raziskav in inovacij, podpore malim in srednjim podjetjem, mobilnosti, turizma, varstva okolja in upravljanja energetskih virov. Makroregionalna strategija vključuje sedem držav, in sicer pet držav članic EU, tj. Nemčijo, Francijo, Italijo, Avstrijo in Slovenijo, ter dve državi zunaj EU, tj. Lihtenštajn in Švico. Skupno zajema 48 regij. Strategija bo osredotočena na štiri ključna področja politike in bi lahko podpirala razvoj naslednjih okvirnih projektov:

  • Gospodarska rast in inovacije, na primer razvoj raziskovalnih dejavnosti za proizvode in storitve, značilne za alpsko regijo.
  • Povezljivost in mobilnost, z izboljšanjem cestnih in železniških poti ter razširitvijo satelitskih povezav na oddaljenih območjih.
  • Okolje in energija, z združevanjem skupnih sredstev za ohranjanje okolja in spodbujanje energetske učinkovitosti v regiji.

Ozadje

Makroregionalna strategija je celosten okvir ukrepov, ki lahko dobijo podporo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, med drugim za spopadanje s skupnimi izzivi, s katerimi se soočajo države članice in tretje države, ki se nahajajo na istem geografskem območju. Te so tako deležne koristi okrepljenega sodelovanja, ki prispeva k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji. V strategiji EU za alpsko regijo so na splošno upoštevani rezultati obsežnega spletnega javnega posvetovanja, ki je bilo izvedeno med julijem in oktobrom 2014, ter sklepi zaključne konference na visoki ravni, ki je potekala 1. in 2. decembra 2014 v Milanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>