euportal twitter euportal facebook

Študija o čezmejnem zdravstvu

20.7.2018 – Pacienti v Evropi še vedno niso seznanjeni s  pravicami in možnostmi dostopa do zdravstvenih storitev v drugih državah članicah EU, pa tudi z obstoječimi nacionalnimi kontaktnimi točkami (NKT), da bi jim pomagali uveljaviti svoje pravice v okviru Direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu. To so rezultati študije “Izboljšanje zagotavljanja informacij bolnikom”, objavljeni danes. V študij so uporabili kombinacijo različnih raziskovalnih metod, vključno s pregledom literature, analizo pravnih besedil, analizo spletnega mesta, pseudo-bolnišnično preiskavo in ankete NCP-jev. Študijo je izvedla agencija Ecorys, KUla Leuven in GfK Belgium, njen namen pa  je bil ugotoviti, kako izboljšati sedanjo raven informacij o čezmejnem zdravstvenem varstvu. Študija je na voljo tukaj.

Študija ugotavlja, da so spletna mesta NKT  primerna, spletne strani pa potrebujejo izboljšave, zlasti  tisti del o pravicah pacientov (za prihajajoče paciente),  o standardih kakovosti in varnosti in o povračilu stroškov čezmejnega zdravstvenega varstva (za odhodne bolnike). Vendar pa so NKT na tem področju v primerjavi z rezultati ocenjevalne študije (terensko delo, opravljeno leta 2014) dosegle pomemben napredek. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>