euportal twitter euportal facebook

Svet EU o pomankljivostih Grčije na zunanjih mejah

12. februarja 2016 je Svet EU sprejel priporočilo o reševanju pomanjkljivosti ugotovljene med ocenjevanjem grškega schengenskega pravnega reda, na področju upravljanja zunanjih meja. Priporočilo predlaga, da Grčija odpravi pomanjkljivosti in pokriva področja, kot so postopki za registracijo, nadzor morske meje, postopki nadzora mej, analize tveganja, človeških virov in usposabljanja, infrastrukture in opreme ter mednarodno sodelovanje.
Priporočilo potrjuje, da se EU trenutno sooča z izjemno migracijsko in begunsko krizo . Številne države članice imajo težave pri zagotavljanju ustreznih kontrol na zunanjih mejah v skladu s schengenskim pravnim redom, pa pri  sprejemu in obdelavo prihodov migrantov. Zaradi neustreznega delovanja Grčije in povečanega števila migrantov, so tudi druge države pod hudim pritiskom.
Priporočilo prav tako ugotavlja, da je Grčija sprejela vrsto ukrepov za izboljšanje položaja, vendar so potrebna nadaljnja prizadevanja. Splošni delovanje schengenskega območja, je v resni nevarnosti. Težave, ki jih ima Grčija vplivajo na EU kot celoto,in jih je treba reševati  skupaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>