euportal twitter euportal facebook

Sveženj ukrepov za reševanje problemov slabih posojil

14.3.2018Evropska komisija je predstavila celovit sveženj ukrepov za reševanje problema slabih posojil v Evropi. Ukrepi naj bi pripomogli k zmanjšanju velikega obsega slabih posojil in preprečevanju njihovega morebitnega kopičenja v prihodnosti. Sveženj dopolnjuje delo na področju unije kapitalskih trgov in je bistven korak na poti k dokončanju bančne unije.Komisija predlaga kombinacijo povezanih ukrepov na štirih področjih. Nova pravila naj bi zagotovila, da bodo banke rezervirale sredstva za pokrivanje tveganj zaradi morebitnih prihodnjih slabih posojil. Prav tako naj bi omogočila lažjo izterjavo dolgov, med drugim izvensodno uveljavljanje pravic iz zavarovanja posojil. Predlog bo tudi spodbudil razvoj sekundarnih trgov za slaba posojila. Nastal bo enoten trg za servisiranje posojil in prenos bančnih posojil na tretje osebe po vsej EU. Komisija je predstavila še nezavezujoči načrt, ki vsebuje napotke za države članice, kako lahko ustanovijo nacionalne družbe za upravljanje ali uvedejo druge ukrepe za upravljanje slabih posojil. Komisija je danes predstavila tudi svoje drugo poročilo o napredku pri zmanjšanju obsega slabih posojil v Evropi. V poročilu ugotavlja, da se je obseg slabih posojil v Evropi znatno zmanjšal, vendar še vedno predstavlja enega glavnih tveganj v bančnem sektorju. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>