euportal twitter euportal facebook

The rules on the terrorist content

7.6.2021 – Danes so stopila v veljavo pravila EU o razširjanju terorističnih spletnih vsebin. V skladu z novimi pravili bodo morale spletne platforme teroristične spletne vsebine, ob odredbi nacionalnih organov, odstraniti v roku 1 ure. Pravila so pomemben del agende za boj proti terorizmu. Uredba spletnim platformam in nacionalnim organom nalaga, da poročajo o količini odstranjenih terorističnih vsebin, ukrepih, ki jih uporabljajo za prepoznavanje in odstranjevanje vsebin, izidih obravnavanih pritožb ter številu in vrstah kazni, ki so bile naložene spletnim platformam. Države članice bodo lahko sankcionirale kršitve in določile višino kazni, ki bodo sorazmerne z naravo kršitev, pri čemer bo upoštevana tudi velikost spletnih platform. Pravila vključujejo močne varovalke za zagotovitev polnega spoštovanja temeljnih pravic, kot sta svoboda izražanja in obveščanja. Države članice in spletne platforme, ki ponujajo storitve v EU, imajo na voljo eno leto, da prilagodijo svoje postopke, saj bodo morale pravila v celoti uporabljati od 7. junija 2022. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>