euportal twitter euportal facebook

Ugodnejša posojila za magistrski študij v tujini

Evropska komisija je omogočila, da bodo lahko diplomanti na magistrskem študiju v tujini, v okviru programa Erasmus+, odslej izkoristili prva posojila v okviru jamstvene sheme posojil za magisterij Erasmus+. Prvi dogovor predvideva finančno podporo za študente iz Španije, ki upravljajo magisterij v 33 državah, ki sodelujejo v programu Erasmus+ (vse države članice EU ter Makedonija, Islandija, Norveška, Liechtenstein in Turčija), kot tudi za študente iz teh 33 držav, ki nameravajo opravljati magisterij v Španiji. Na voljo je za 30 milijonov evrov garancij za posojila, za katera jamči Evropska komisija, zagotovila pa jih bosta MicroBank ter Evropski investicijski sklad (EIF).

Erasmus+ shema posojil za magisterij je začela delovati zgodaj letos z javnim pozivom Komisije in EIF bankam, da se vključijo v program. Za program bo zagotovljenih 500 milijonov evrov iz proračuna Erasmus+, kar naj bi zagotovilo do 3 milijarde evrov posojil za mlade talente po Evropi. Skupaj naj bi shema zagotovila podporo 200.000 študentom, ki želijo opraviti magisterij v drugi državi. Shema predvideva, da lahko študent pridobi do 12.000 evrov za enoletni magistrski program v tujini ali do 18.000 evrov za dvoletni program. Komisija pa zagotavlja, da bodo ta posojila dana po ugodnejših pogojih.

Erasmus+ je program Evropske unije za študijsko mobilnost, ki v sedemletnem obdobju 2014–2020 razpolaga s 14,7 milijarde evrov sredstev, kar je 40 % več od prejšnjih ravni porabe. Več kot štirim milijonom Evropejcev bo omogočil študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj in prostovoljno delo v tujini.

Vir:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5153_en.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>