euportal twitter euportal facebook

Uradni opomin Združenemu kraljestvu

1.10.2020 – Evropska komisija je danes Združenemu kraljestvu poslala uradni opomin zaradi kršitve obveznosti iz sporazuma o izstopu. To pomeni začetek formalnega postopka za ugotavljanje kršitev proti Združenemu kraljestvu. Vlada Združenega kraljestva je 9. septembra letos predložila predlog zakona o notranjem trgu Združenega kraljestva, katerega sprejetje bi grobo kršilo Protokol o Irski/Severni Irski. Organom Združenega kraljestva bi namreč omogočilo, da ne upoštevajo pravnega učinka vsebinskih določb Protokola na podlagi sporazuma o izstopu. Predstavniki vlade Združenega kraljestva so priznali to kršitev, kljub zahtevam EU pa vlada Združenega kraljestva ni umaknila spornih delov predloga zakona. S tem je Združeno kraljestvo kršilo obveznost, da deluje v dobri veri, kot je določeno v členu 5 sporazuma o izstopu. Poleg tega je s tem začelo postopek, ki bi v primeru sprejetja predloga zakona oviral izvajanje sporazuma o izstopu. Združeno kraljestvo mora do konca tega meseca predložiti pripombe na uradni opomin. Po pregledu teh pripomb ali ob njihovi odsotnosti se lahko Komisija po potrebi odloči, da izda obrazloženo mnenje. Sporazum o izstopu sta ratificirala tako EU kot Združeno kraljestvo. Veljati je začel 1. februarja 2020 in ima pravne učinke v skladu z mednarodnim pravom. Med drugim določa, da je v prehodnem obdobju (do 31. decembra 2020) Sodišče EU pristojno za postopke in da ima Komisija v zvezi z Združenim kraljestvom pristojnosti na podlagi prava Unije, med drugim tudi v zvezi z razlago in uporabo sporazuma.  Izjava predsednice Komisije Ursule von der Leyen je na voljo tukaj. Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>