euportal twitter euportal facebook

Varstvo konkurence v letalstvu in modernizacija cestninskega sistema

21.11.2018 – Evropski parlament in Svet EU sta včeraj dosegla začasna politična dogovora o zakonodajnih predlogih Evropske komisije na dveh pomembnih področjih mobilnosti. Sozakonodajalca sta dosegla dogovor o uredbi EU za zaščito konkurence v letalstvu. Novi predpisi bodo zagotovili, da bo Evropa ohranila vodilno vlogo v mednarodnem letalstvu in ostala dobro povezana s hitro rastočimi trgi. S to konkretno potezo Evropa dokazuje, da je pripravljena ukrepati vedno, ko bi lahko drugi neevropski prevozniki uporabljali prakse, ki lahko negativno vplivajo na interese Evrope in povezanost. Drugi dogovor pa se nanaša na evropsko elektronsko cestninjenje, tj. sistem, ki bo omogočil interoperabilnost vseh različnih elektronskih sistemov cestninjenja po Evropi. Ko bo evropsko elektronsko cestninjenje vzpostavljeno, se uporabnikom med potovanjem po Evropi ne bo več treba prilagajati različnim sistemom cestninjenja. Sistem bo poenostavil upravljanje in cestninjenje ter zmanjšal stroške in možnosti goljufij. Poleg tega bo deloval po načelih “uporabnik plača” in “onesnaževalec plača”. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>