euportal twitter euportal facebook

Več energije iz obnovljivih vetrov na morju

19.11.2020 – Evropski uniji bo do podnebne nevtralnosti do leta 2050 pomagala tudi energija iz obnovljivih virov na morju. Evropska komisija je danes predstavila strategijo EU za energijo iz obnovljivih virov na morju, v kateri predlaga povečanje zmogljivosti evropskih vetrnih elektrarn na morju s sedanjih 12 GW na najmanj 60 GW do leta 2030 in na 300 GW do leta 2050. Do leta 2050 bi sledila dopolnitev s še 40 GW iz izkoriščanja oceanske energije in uporabe drugih nastajajočih tehnologij, kot so plavajoče vetrne in sončne elektrarne. Ta ambiciozna rast bo izhajala iz velikih možnosti v morskih bazenih povsod po Evropi in vodilnega položaja podjetij EU v tem sektorju v svetovnem merilu. Ustvarjala bo nove priložnosti za industrijo in zelena delovna mesta povsod na celini ter krepila vodilno vlogo EU v svetovnem merilu na področju tehnologij energije iz obnovljivih virov na morju. Zagotavljala bo tudi varstvo okolja, biotske raznovrstnosti in ribolova. Za dosego predlaganih ciljev bo po ocenah Komisije do leta 2050 potrebnih skoraj 800 milijard evrov naložb. Komisija bo za pomoč pri ustvarjanju in sproščanju teh naložb zagotovila jasen podporni pravni okvir, pomagala pritegniti vsa ustrezna finančna sredstva za podporo razvoju sektorja ter zagotovila okrepljeno dobavno verigo. Za izkoriščanje zmogljivosti energije na morju v večjem obsegu bo Komisija spodbujala čezmejno sodelovanje med državami članicami pri dolgoročnem načrtovanju in razvoju. Za to bo treba cilje razvoja izkoriščanja energije iz obnovljivih virov na morju vključiti v nacionalne pomorske prostorske načrte, ki jih morajo obalne države predložiti Komisiji do marca 2021. Izkoriščanje energije iz obnovljivih virov na morju je trg, ki v svetovnem merilu, zlasti v Aziji in Združenih državah, hitro raste in industriji EU nudi priložnosti povsod po svetu. Komisija bo s svojo diplomacijo evropskega zelenega dogovora, trgovinsko politiko in energetskimi dialogi EU s partnerskimi državami podpirala uvajanje teh tehnologij v svetovnem merilu. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>