euportal twitter euportal facebook

Vrh EU – Japonska: prelomni trenutek za trgovanje in sodelovanje

17.7.2018 -  Danes je v Tokiu potekal 25. vrh EU-Japonska, na katerem so voditelji podpisali dva prelomna sporazuma, ki bosta močno okrepila dvostranske odnose med partnericama. Udeleženci vrha so razpravljali tudi o drugih dvostranskih vprašanjih in sprejeli konkretne ukrepe za okrepitev medsebojnega sodelovanja v prihodnosti. EU sta zastopala predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, Japonsko pa premier Šinzo Abe. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je največji tovrstni sporazum EU doslej. Ustvaril bo območje proste trgovine, ki bo zajemalo več kot 600 milijonov ljudi in skoraj tretjino globalnega BDP-ja. Z njim se ukinja velika večina dajatev v vrednosti 1 milijarde evrov, ki jih na leto plačajo evropski izvozniki na Japonsko. Prav tako se odpravljajo številne regulativne ovire, za primer za avtomobile. Sporazum bo odprl trg za izvoz ključnih kmetijskih proizvodov in povečal izvozne možnosti EU v številnih drugih sektorjih.Sporazum o strateškem partnerstvu EU-Japonska, ki je bil ravno tako podpisan danes, pa bo kot krovni in zavezujoči okvir spodbujal sodelovanje na številnih področjih, tudi pri skupni obravnavi globalnih vprašanj.Partnerici sta poleg tega končali pogajanja o vzajemni ustreznosti v zvezi z varstvom podatkov. Dogovorili sta se, da bosta priznali ekvivalentnost svojih sistemov varovanja podatkov, kar bo omogočilo varen pretok podatkov med EU in Japonsko na največjem območju tovrstnega pretoka na svetu.Voditelji so na vrhu obravnavali tudi vprašanja regionalne in zunanje politike, vključno z razmerami na Korejskem polotoku, konfliktom v vzhodni Ukrajini, nezakonito priključitvijo Krima in Sevastopola ter zavezo za ohranitev jedrskega dogovora z Iranom. Na podlagi sporazuma o strateškem partnerstvu so se voditelji pogovarjali tudi o skupni zavezi za okrepitev sodelovanja pri globalnih vprašanjih. Potrdili so skupno vizijo in podporo mednarodnega reda, ki temelji na pravilih, multilateralizmu, demokraciji, neširjenju orožja za množično uničevanje, odprtih trgih in globalnem sistemu trgovanja s Svetovno trgovinsko organizacijo kot osrednjo institucijo. Voditelji so razpravljali tudi o drugih dvostranskih vprašanjih, kot so možnosti za izboljšanje varnostnega partnerstva med EU in Japonsko ter krepitev sodelovanja na področju razvojne politike, izobraževanja, kulture in športa.  Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>