euportal twitter euportal facebook

Zahodni Balkan

12.2.2018 – Evropska komisija je 6. februarja sprejela strategijo za verodostojno širitveno perspektivo in okrepljeno sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom, ki jo je v govoru o stanju v Uniji septembra 2017 najavil predsednik Komisije Jean-Claude Juncker. Strategija potrjuje evropsko prihodnost regije, ki je tudi v političnem, varnostnem in gospodarskem interesu Unije ter pomeni geostrateško naložbo v stabilno, močno in združeno Evropo, ki temelji na skupnih vrednotah. Cilj strategije je ustvariti nov zagon za reforme v regiji, da se obravnavajo posebni ključni izzivi, s katerimi se sooča Zahodni Balkan. Prav tako povečuje podporo EU za prizadevanja Zahodnega Balkana na evropski poti vsake posamezne države, in sicer z dodatnim financiranjem. Strategija navaja bistvene izzive, s katerimi se države Zahodnega Balkana srečujejo na svoji evropski poti. Novost je obnovljena močna spodbuda za partnerje, naj izvedejo potrebne reforme in navedejo smernice za potrebne ukrepe za čim hitrejši napredek na poti k pristopu k EU. Za Srbijo in Črno goro, za kateri pristopna pogajanja že potekajo, določa okvirne ukrepe, ki so potrebni za izvedbo pristopnega procesa do okvirnega datuma 2025. Poleg tega strategija s svojim vodilnimi pobudami na šestih ključnih področjih znatno povečuje sodelovanje EU s partnerji z Zahodnega Balkana. Določa skupno vizijo za prihodnost in kako to doseči. Gre za pobude na področjih skupnega interesa kot so krepitev pravne države, okrepljeno sodelovanje na področju varnosti in migracij, razširitev energetske unije na Zahodni Balkan, znižanje cen mobilnega gostovanja in širjenje širokopasovnih povezav v regiji. V strategiji je poudarjeno tudi, da mora biti EU pripravljena pozdraviti nove članice, ko bodo kandidatke izpolnile merila. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je ob tem povedal, da vlaganje v stabilnost in blaginjo Zahodnega Balkana pomeni vlaganje v varnost in prihodnost celotne Unije in poudaril, da so za napredek na evropski poti potrebne močna politična volja, resnične in trajne reforme ter dokončne rešitve sporov s sosedami.Več : tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>