euportal twitter euportal facebook

Zaposlenost v EU

Zadnji podatki evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da je leta 2015 delež zaposlenih med prebivalstvom v starosti 20–64 let v Evropski uniji znašal 70,1 %. Delež zaposlenih je bil tako višji kot leta 2014 (69,2 %), vendar manjši kot na vrhuncu leta 2008 (70,3 %). Podoben vzorec je mogoče opaziti za moške. Leta 2015 je bilo zaposlenih 75,9 % moških, medtem ko jih je bilo leta 2014 75,0 %, leta 2008 pa 77,8 %. Delež zaposlenih žensk pa se od leta 2010 stalno povečuje. Lani je znašal 64,3 %, medtem ko je leta 2014 znašal 63,5 %, leta 2008 pa 62,8 %. Cilj strategije Evropa 2020 je doseči 75-odstotno zaposlenost prebivalstva v starosti 20–64 let. Vsaka država članica je ob upoštevanju situacije s svoji državi določila svoje nacionalne cilje. Lani se je glede na leto poprej stopnja zaposlenosti med prebivalstvom v starosti 20–64 povečala v skoraj vseh državah članicah, najbolj pa na Madžarskem, v Estoniji in v Španiji. Najvišjo stopnjo zaposlenosti so zabeležile Švedska (80,5 %), Nemčija (78,0 %) in Združeno kraljestvo (76,9 %), najnižjo pa Grčija (54,9 %) ter Hrvaška in Italija (obe 60,5 %).

V Sloveniji je leta 2015 stopnja zaposlenosti prebivalstva v starosti 20–64 let znašala 69,1 %, kar je več kot leta 2014 (67,7 %). Lani je bilo zaposlenih 73,3 % moških in 64,7 % žensk. Nacionalni cilj Slovenije v okviru strategije Evropa 2020 znaša 75 %. Podatki za starostno skupino 55–64 let pa kažejo, da je bilo leta 2015 v Sloveniji zaposlenih 36,6 % ljudi, od tega 42,6 % moških in 30,5 % žensk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>