euportal twitter euportal facebook

Zaščita žvižgačev v EU

23.4.2018 – Evropska komisija je določila nova pravila za zaščito žvižgačev. Predlog bo žvižgačem, ki prijavijo kršitve zakonodaje EU, zagotovil visoko raven zaščite z določitvijo minimalnih standardov na ravni EU. Nova zakonodaja bo vzpostavila varne kanale za prijavo znotraj organizacije in javnim organom. Žvižgače bo tudi zaščitila pred odpustitvijo, premestitvijo na slabše delovno mesto in drugimi povračilnimi ukrepi, nacionalni organi pa bodo morali obveščati državljane in zagotavljati usposabljanja za javne organe o tem, kako naj obravnavajo žvižgače.

Vsa podjetja z več kot 50 zaposlenimi in z letnim prometom nad 10 milijonov evrov bodo morala vzpostaviti notranji postopek za obravnavo prijav žvižgačev. Z novimi pravili bodo zajete tudi vse državne in regionalne uprave in občine z več kot 10.000 prebivalci. Zaščitni mehanizmi bodo morali vključevati jasne kanale za prijavo znotraj in zunaj organizacije, ki bodo zagotavljali zaupnost. Prav tako bodo morali vključevati tristopenjski sistem prijave z notranjim kanalom prijave, prijavo pristojnim organom ter poročanjem javnosti oziroma medijem. Mehanizem predvideva tudi obveznost povratnih informacij za javne organe in družbe, preprečevanje povračilnih ukrepov in učinkovito zaščito. Pravila zadevajo prijavo kršitev zakonodaje EU na številnih področjih, od javnih naročil in finančnih storitev do varstva potrošnikov, zasebnosti in podatkov. Predlog ščiti odgovorne žvižgače, ki zares delujejo v javnem interesu. Vsebuje zaščitne ukrepe za odvračanje od zlonamernih prijav in zlorab ter preprečevanje okrnitve ugleda. V primeru prijave žvižgača bo veljala domneva nedolžnosti, imeli pa bodo tudi pravico do učinkovitega pravnega sredstva, nepristranskega sojenja in obrambe. Nedavni škandali, na primer Dieselgate, Luxleaks, panamski dokumenti ali najnovejša razkritja glede podjetja Cambridge Analytica, kažejo, da imajo lahko žvižgači pomembno vlogo pri odkrivanju nezakonitih dejavnosti. Njihova zaščita v EU je razdrobljena in neenakomerna, popolno zaščito jim trenutno nudi le deset držav EU. Državljani, ki razkrijejo nezakonite dejavnosti, za svoja dejanja ne bi smeli biti kaznovani, vendar pa so mnogi izmed njih ob službo, ugled ali celo zdravje; 36 % zaposlenih, ki so prijavili kršitev, je bilo deležnih povračilnih ukrepov, kakor je pokazala raziskava o poslovni etiki na svetovni ravni iz leta 2016. Zaščita žvižgačev bo pripomogla tudi k zaščiti svobode izražanja in svobode medijev in je bistvenega pomena za zaščito pravne države in demokracije v Evropi. Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>