euportal twitter euportal facebook

Zaslišanje kandidatov za komisarje

27.9.2019 – Pred zasedbo komisarskega mesta se morajo kandidati soočiti z zaslišanjem v Evropskem parlamentu. EBS in EBS+ bosta prenašala zasloišanja, pa tudi EP (v živo).

Časovnica poteka zaslišanj

Week 40

Monday 30 September

(3 hearings)

Tuesday 1 October

(6 hearings)

Wednesday 2 October

(6 hearings)

Thursday 3 October

(6 hearings)

 

JAN 2Q2

JAN 4Q1 (listening room

JAN 4Q2

JAN 6Q2 (listening room)

JAN 2Q2

JAN 4Q1 (listening room)

JAN 4Q2

JAN 6Q2 (listening room)

JAN 2Q2

JAN 4Q1 (listening room)

JAN 4Q2

JAN 6Q2 (listening room)

JAN 2Q2

JAN 4Q1 (listening room)

JAN 4Q2

JAN 6Q2 (listening room)

09.00-12.00

  Schmit

EMPL

(econ)

Urpilainen

DEVE

Reynders

LIBE/JURI

(imco)

Plumb

TRAN

(envi)

Gentiloni

ECON

(budg/empl)

Simson

ITRE

(envi)

14.30-17.30

Šefčovič AFCO/JURI

(peti/itre)

 

 

Wojciechowski

AGRI

(envi)

Johansson

LIBE

Dalli

FEMM/EMPL

(libe)

Goulard

IMCO/ITRE

(juri/cult)

Sinkevičius

PECH/ENVI

 

Hahn

BUDG/CONT

(juri)

18.30-21.30

Hogan

INTA

Gabriel

ITRE/CULT

Trócsányi

AFET

Kyriakides

ENVI

(agri)

Ferreira

REGI

(budg/econ)

Lenarčič

DEVE

(envi)

Schinas

LIBE/CULT

(empl)

Šuica

AFCO

(empl)

 

 

Week 41

Monday 7 October

(2 hearings)

Tuesday 8 October

(3 hearings)

 

JAN 4Q2

JAN 6Q2 (listening room

JAN 2Q2

JAN 4Q1 (listening room)

JAN 2Q2

JAN 4Q2 (listening room)

9.00-12.00

  Dombrovskis

ECON/EMPL

(budg)

14.30-17.30

Jourová

AFCO/LIBE

(juri)

Borrell

AFET

Vestager

ITRE/IMCO/ECON

(juri)

18.30-21.30

    Timmermans

ENVI

(itre/tran)

Ozadje

Potek zaslišanj

Vsako zaslišanje traja tri ure. Kandidati/ke bodo imeli 15-minutno uvodno izjavo, nato sledijo vprašanja evropskih poslancev. Skupno bo zastavljenih 25 vprašanj: na voljo bodo minuta za vprašanje in tri minute za odgovor, poslanci/ke bodo lahko zastavili tudi dodatno vprašanje. V kolikor portfelj kandidata/ke sodi v okvir pristojnosti le enega parlamentarnega odbora, bo zaslišanje opravil le ta odbor (pristojni odbor). Vendar pa so lahko v zaslišanja vključeni tudi drugi odbori – v tem primeru bo kandidat/ka zaslišan-a na skupnem zaslišanju (skupni odbori) ali pred pridruženimi odbori, v kolikor se pristojnosti kandidata/ke nanašajo na pristojnosti ostalih odborov. Še pred ustnimi zaslišanji so morali kandidati/ke do danes pripraviti odgovore na pisna vprašanja, ki bodo objavljeni tukaj (najprej v angleščini in nato še v ostalih uradnih jezikih EU).

Ocena zaslišanj

Predsednik odbora in predstavniki posameznih političnih skupin v pristojnem odboru (koordinatorji) se bodo sešli takoj po zaslišanju (ali naslednje jutro, v kolikor bodo zaslišanja potekala zvečer) in ocenili nastop kandidata/ke.24 ur po pripravi ocene zaslišanja bodo koordinatorji konferenci predsednikov odborov posredovali zaupno pismo s priporočilom, v katerem bodo navedli, ali je kandidat/ka primeren/na za člana/ico kolegija Evropske komisije ter ali je sposoben/na voditi dodeljeno področje.Koordinatorji lahko dosežejo bodisi konsenzualno odločitev o priporočilu, v kolikor pride do različnih mnenj, pa je potrebna podpora koordinatorjev, ki skupaj predstavljajo vsaj dve tretjini članic in članov odbora. Če takšne podpore ni mogoče zagotoviti, bodo koordinatorji najprej zahtevali dodatne informacije preko pisnih vprašanj. Če tudi z njimi ne bodo zadovoljni, lahko znova skličejo zaslišanje (največ za uro in pol ter na podlagi potrditve konference predsednikov), da bi razčistili morebitne preostale nejasnosti. Nato lahko koordinatorji kandidata/ko bodisi potrdijo z dvotretjinsko večino bodisi predsednik odbora skliče zasedanje odbora, na katerem izvedejo tajno glasovanje o primernosti kantiadata/ke, pri čemer je za podporo zadostna navadna večina glasov.

Rezultati in konec vseh zaslišanj

Konferenca predsednikov odborov bo 15. oktobra ocenila vsa zaslišanja ter svoje sklepe posredovala Konferenci predsednikov, ki jo sestavljajo predsednik Evropskega parlamenta ter vodje političnih skupin. Konferenca predsednikov bo opravila končno oceno ter razglasila konec zaslišanj 17. oktobra po analizi pisem pristojnih odborov ter priporočil Konference predsednikov odborov. Konferenca predsednikov bo prav tako odobrila objavo pisem z oceno.

Potrjevanje nove Evropske komisije na plenarnem zasedanju 23. oktobra

Po zaključku zaslišanj bo novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen svojo ekipo ter program predstavila na drugem oktobrskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Njeni izjavi bo sledila plenarna razprava. Vsaka politična skupina oziroma skupina, ki predstavlja vsaj dvajsetino evropskih poslank in poslancev, lahko vloži predlog resolucije. Za izvolitev nove Evropske komisije je potrebna potrditev Evropskega parlamenta (z večino oddanih glasov). Poimensko glasovanje bo predvidoma 23. oktobra. Po izvolitvi v Evropskem parlamentu Komisijo formalno potrdi Evropski svet s kvalificirano večino.

Vir: EC Press, EP Press

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>