euportal twitter euportal facebook

Zaveza za prekinitev vseh medsebojnih dvostranskih naložbenih pogodb v EU

17.1.2019 – Države članice EU so se zavezale, da bodo prekinile vse medsebojne dvostranske naložbene pogodbe v EU. Komisija že dolgo trdi, posebej pa je to poudarila v sporočilu o zaščiti naložb julija lani, da te pogodbe niso skladne s pravom EU, saj vsebujejo mehanizme za reševanje sporov, ki so v nasprotju z evropskimi pravili in ki diskriminirajo vlagatelje v EU. Pravo EU določa zaščito vseh vlagateljev EU proti nezakonitemu poseganju držav članic, kar zagotavlja njihovo enako obravnavo. Vlagatelji EU se ne morejo zanesti na različne notranje dvostranske naložbene pogodbe, sklenjene med dvema državama EU. To je potrdilo tudi Sodišče Evropske unije v sodbi marca 2018 v zadevi Achmea. Komisija je po tej sodbi okrepila dialog z vsemi državami, ki so se sedaj zavezale, da bodo prekinile vse dvostranske naložbene pogodbe. Zaveze bodo vlagateljem in arbitražnim sodiščem do prekinitve dvostranskih naložbenih pogodb zagotovile dodatno pravno varnost, prav tako pa naj bi preprečile nove arbitražne odločbe in postopke, ki ne bi bile v skladu s pravom EU. Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>