euportal twitter euportal facebook

Zlati potni listi in vizumi v EU

23.1.2019 – Komisija je prvič predstavila izčrpno poročilo o programih državljanstev in dovoljenj za prebivanje za vlagatelje. Ti programi, znani tudi kot »zlati potni listi« in »zlati vizumi«, obstajajo v več državah članicah EU. V poročilu so navedene obstoječe prakse in opredeljena nekatera tveganja, ki jih takšni programi pomenijo za EU, zlasti v zvezi z varnostjo, pranjem denarja, davčnimi utajami in korupcijo. Poročilo ugotavlja, da pomanjkanje preglednosti glede načina delovanja programov in pomanjkanje sodelovanja med državami članicami ta tveganja dodatno povečujeta. Programi državljanstev za naložbe posameznikom omogočajo, da pridobijo novo državljanstvo samo zaradi naložb. Programi prebivališč za naložbe državljanom tretjih držav pod določenimi pogoji omogočajo pridobitev dovoljenja za prebivanje v državi EU. V EU imajo trenutno tri države članice (Bolgarija, Ciper in Malta) vzpostavljene programe, ki vlagateljem zagotavljajo državljanstvo posamezne države pod pogoji, ki so milejši kot pri običajnih sistemih naturalizacije (t.i. zlati potni listi). V teh treh državah članicah posamezniku pred pridobitvijo državljanstva ni treba fizično prebivati, prav tako se ne zahtevajo druge resnične povezave z državo. Programi prebivališč za vlagatelje (t.i. zlati vizumi), ki jih izvaja 20 držav članic, prav tako pomenijo tveganje za države in EU kot celoto. Veljavno dovoljenje za prebivanje daje državljanom tretje države pravico do prebivanja v zadevni državi članici, pa tudi do prostega gibanja na schengenskem območju. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>