euportal twitter euportal facebook

Brezposelnost se niža, a je še vedno visoka

Statistični urad Evropske komisije (Eurostat) je objavil najnovejše podatke o brezposelnosti v EU.  V poročilu je Eurostat ugotovil, da je bila poprečna stopnja brezposelnosti v vseh državah članicah (EU-28) v decembru 2014 9,9 %, kar je za 0,1 odstotne točke (OT) manj kot mesec prej, oziroma za 0,7 OT manj kot decembra 2013. To je tudi prvič po oktobru 2011, je stopnja brezposelnosti v EU-28 pod 10 %.  V Evro-območju (EA-18) je brezposelnost višja kot v EU-28. Za december 2014 je Eurostat ugotovil 11,4 % brezposelnost, kar je najnižja vrednost od avgusta 2012. Brezposelnost se je tudi v Evro -območju znižala, in sicer za 0,1 OT v primerjavi z novembrom 2014 oziroma za 0,4 OT v primerjavi z decembrom 2013.

Med državami članicami so v decembru 2014 najnižje stopnje brezposelnosti beležili v Nemčiji (4,8 %), Avstriji (4,9 %) ter na Češkem in na Malti (obe 5,8 %), najvišje pa v Grčiji (25,8 %-oktober 2014), Španiji (23,7 %) ter na Cipru in na Hrvaškem (obe 16,4 %).

Brezposelnost mladih (starih manj kot 25 let) se je tudi znižala. V EU-28 je bila stopnja brezposelnosti mladih v decembru 2014, 21,4 % (1,7 OT manj kot leto prej), v Evro-območju pa je 23,0 % (0,9 OT manj kot decembra 2013). Najmanj brezposelnih mladih je bilo v Nemčiji (7,2 %), Avstriji (9,0 %) in na Nizozemskem (9,6 %). Največ pa v Španiji (51,4 %), Grčiji (50,6 %- oktober 2014), na Hrvaškem (44,8 %- zadnji kvartal 2014) in v Italiji (42,0 %).

Slovenija je decembra 2014 beležila 9,7 % stopnjo brezposelnosti, kar je  enako kot mesec prej in 0,2 OT manj kot decembra 2013. Brezposelnost mladih vztraja na 24,1 %, enako kot mesec prej, vendar pa je to 4 % več kot decembra 2013.

Vir: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6581668/3-30012015-AP-EN.pdf/9d4fbadd-d7ae-48f8-b071-672f3c4767dd

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>