euportal twitter euportal facebook

Evropska banka za obnovo in razvoj sprejela novo strategijo za Slovenijo

Svet direktorjev EBRD je sprejel novo strategijo za Slovenijo, ki določa prednostne naloge banke v državi v naslednjih štirih letih .

Slovenska vlada se zavzema za nadaljevanje ključnih reform, kot je navedeno v nacionalnem programu reform. Ukrepi vključujejo reševanje prekomernega finančnega primanjkljaja v bankah in slabega upravljanja v podjetniškem sektorju in ukrepe za   podporo zasebnim naložbam . V zvezi s tem potekajo obsežni testi pregleda kakovosti premoženja in stres osmih bank za dokapitalizacijo in prestrukturiranje sektorja , ki predstavlja pomemben napredek. Skupaj z izvajanjem strategije privatizacije in konsolidacije državnih gospodarstev, mora zasebni sektor ponovno pridobiti sposobnosti za rast in okrepitev okrevanja .

EBRD je pripravljena podpreti Slovenijo pri reševanju teh dolgotrajnih izzivov sprememb v bančnem in podjetniškem sektorju in podpreti nastajajočo okrevanje.

Banka se bo v naslednjem strateškem obdobju osredotočila na strateške prednostne naloge :

  • Prestrukturiranje korporativnega sektorja, povečanjem vloge zasebnega sektorja in spodbujanje dobrega upravljanja podjetij .
  • Banka si bo prizadevala za pomoč pri obnovi finančne sposobnosti podjetij.
  • Banka bo sodelovala pri privatizaciji ključnih podjetij , ki so trenutno pod nadzorom države, bodisi preko obveznosti ali lastniškega financiranja .
  • Stabilizacija finančnega sektorja . Napredek pri prestrukturiranju bilance stanja in zavezanost k reformi upravljanja bo ustvarila možnosti za zagotavljanje podpore za privatizacijo pod državnim nadzorom bank.
  • EBRD bo podpirala tudi zdrave banke s srednjeročno financiranje realnega sektorja in pomagajo vzpostaviti alternativne poti financiranja .
  • Podpiranje trajnostne energije . Banka bo proučila možnosti za naložbe v energetsko učinkovitost , zlasti v MSP in stanovanjskem sektorju . Banka bo tudi aktivno iščejo možnosti za določitev in financiranje naložb , da bi povečali zmogljivosti za pridobivanje energije iz obnovljivih virov .

Do sedaj je EBRD podpisala skupno 68 projektov v Sloveniji z neto kumulativno obsegom poslovanja za 789.000.000 € . Približno 33 odstotkov naložb banke je v podjetniškem sektorju , 33 odstotkov finančnih institucij , 21 odstotkov v energetskem sektorju in 13 odstotkov v infrastrukturi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>