euportal twitter euportal facebook

Komisija odobrila dokapitalizacije bank

Evropska komisija je posredovala dolgo pričakovano dovoljenje za državno pomoč petim slovenskim bankam. NLB in NKBM lahko dobita državno pomoč, saj bo to omogočilo bankama, da postaneta dolgoročno vzdržni ne da bi s tem bistveno izkrivilo konkurenčnost. Pomoč za Factor banko in Probanko, ki sta že v postopkih načrtovane likvidacije, je dovoljena, saj bo njihov postopen izstop s trga minimiziral tudi vpliv državne pomoči na konkurenčnost. Komisija pa je izdala začasno potrdilo tudi za pomoč Abanki iz razlogov finančne stabilnosti. Dokončna odločitev glede Abanke pa bo podana, ko bo Komisiji predložen njen načrt prestrukturiranja, ki ga mora Slovenija Komisiji posredovati v roku dveh mesecev.

NLB, največja slovenska banka s tržnim deležem 30 %, je bila po podatkih Komisije pred tem že dvakrat dokapitalizirana, leta 2011 v višini 250 milijonov evrov in leta 2012 v višini 383 milijonov evrov. Njen načrt prestrukturiranja, ki ga je odobrila Komisija pa predvideva novo dokapitalizacijo v višini 1,558 milijarde evrov in prenos terjatev na DUBT v višini 2,300 milijard (nominalen znesek).

NKBM, druga največja slovenska banka s tržnim deležem 10 %, je bila do sedaj dokapitalizirana leta 2012 s 100. milijoni. Njen načrt prestrukturiranja pa predvideva finančno injekcijo v višini 870 milijonov in transfer terjatev na DUBT v višini 1,149 milijarde.

Obe banki, tako NLB kot NKBM bosta morali tudi osredotočiti svoje poslovanje na jedrne posle (t. i. core business), izboljšati upravljavsko strukturo in upravljanje s tveganji.

Glede Probanke in Factor banke se je Slovenija zavezala, da ti banki ne bosta sklepali novih poslov in se bosta počasi umikali iz poslov z obstoječimi komitenti. Komisija je zato dovolila državno pomoč v višini 236 milijonov evrov in 235 milijonov evrov za Probanko in 285 milijonov evrov in 400 milijonov evrov za Factor banko.

Abanka, tretja največja slovenska banka s tržnim deležem 8 %, je zaradi postopne degradacije posojilnega portfelja in umika interesa zasebnih investitorjev začasno dobila dovoljenje za dokapitalizacijo v višini 348 milijonov evrov. Komisiji mora Slovenija za dokončno odločitev  posredovati načrt prestrukturiranja v naslednjih dveh mesecih.

Joaquin Almunia, podpredsednik Komisije zadolžen za konkurenčnost, je ob tem poudaril, da bodo načrtovane dokapitalizacije okrepile zaupanje v slovenske banke. Načrtovani ukrepi, ki so sledili pregledu aktive in stresnim testom pa bodo zagotovili, da se bo slovensko gospodarstvo lahko zaneslo na vzdržen in zdrav bančni sektor.

Vir:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1276_en.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>