euportal twitter euportal facebook

Med pandemijo povečanje nasilja v družini

18.5.2020 – Med pandemijo koronavirusa je prišlo do znatnega povečanja nekaterih oblik kriminala, kot so nasilje v družini, kibernetska kriminaliteta ali kazniva dejanja iz sovraštva. Evropska komisija v zvezi s tem ugotavlja, da države članice EU še niso v celoti izkoristile potenciala instrumentov, ki jih predpisi EU omogočajo za zaščito žrtev kaznivih dejanj. Ob tem je izpostavila, da morajo države članice zagotoviti nacionalne ukrepe, ki bodo v celoti v nacionalno pravo prenesli ustrezne evropske predpise. Med slednjimi sta Direktiva o pravicah žrtev kaznivih dejanj, ki zagotavlja pravico do zaščite, podpore in dostopa do pravnega varstva, ter Direktiva o evropski odredbi o zaščiti, ki omogoča razširjeno zaščito osebam, ki potujejo ali se selijo v drugo državo EU. Poročili o izvajanju obeh direktiv sta na voljo tukaj. Komisija je med drugim v večini držav članic ugotovila pomanjkljivosti pri izvajanju nekaterih ključnih pravic, kot so dostop do informacij, delovanje služb za podporo žrtvam in zaščita v skladu z individualnimi potrebami žrtev. Evropske odredbe o zaščiti se še vedno le redko uporabljajo, predvsem zaradi pomanjkanja ozaveščenosti o instrumentu in zaradi neustreznih nacionalnih sistemov zaščite. Komisija bo v kratkem sprejela strategijo EU za pravice žrtev (2020–2025). Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>