euportal twitter euportal facebook

Medijski razpisi

2.8.2021 – Evropska komisija je objavila štiri nove razpise z namenom spodbujanja živahne in raznolike javne sfere ter dostopa državljanov do zanesljivih informacij po vsej EU. V okviru razpisov bo zagotovljenih skoraj 12 milijonov evrov. Prvi razpis je namenjen podpori večjezikovnim medijskim vsebinam o EU na digitalnih platformah, medtem ko bo drugi razpis spodbujal oblikovanje omenjenih vsebin v okviru mreže radijskih postaj. Sredstva bodo na voljo tudi za pilotni projekt, ki bo podprl mrežo mladinskih medijev, ki bo prek družbenih omrežij in dogodkov spodbujala razmišljanje o aktualnih temah. Četrti razpis pa bo podprl pripravljalno aktivnost za medijske platforme, ki je namenjena izboljšanju dostopa državljanov do zanesljivih informacij ter vključuje izdajatelje televizijskega programa in založnike. Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je dodal, da je potrebno še naprej spodbujati in braniti svoboden in pluralen medijski ekosistem, pri čemer mora biti poudarek namenjen mladim Evropejcem in sodelovanju, da bi lahko ljudje prek meja primerjali različna stališča. Pred časom sta bila v podporo medijskemu sektorju že objavljena dva razpisa, in sicer razpis za novinarska partnerstva v okviru programa Ustvarjalna Evropa in razpis za inovacije na področju medijev v okviru programa Obzorje Evropa. Omenjene pobude so del širših prizadevanj za podporo svobodnemu, uspešnemu in pluralnemu medijskemu okolju, kar je v skladu z akcijskim načrtom za evropsko demokracijo in akcijskim načrtom za podporo okrevanju in preoblikovanju medijskega in avdiovizualnega sektorja EU. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>