euportal twitter euportal facebook

Odobrena državna pomoč Postojnski jami in Predjamskemu gradu

4.11.2020 – Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila ukrep podpore v višini 760.000 EUR za odškodnino koncesionarju v jamah Postojna in Predjama za izgube zaradi izbruha koronavirusa.Ukrep naj bi imetniku koncesije povrnil škodo, ki je nastala v obdobju med 16. marcem 2020 in 31. majem 2020, ko so morale Postojnska in Predjamska jama prekiniti obratovanje, da bi izpolnile vladne omejitve,  uvedene za omejitev širjenja virusa. Javna podpora bo v obliki (i) znižanja osnovne koncesnine; (ii) višji od pogodbeno dogovorjenega odbitka naložb od osnovne koncesnine; in (iii) dodatni odbitek plačil obresti in stroškov servisiranja komercialnega posojila od osnovne koncesnine. Več: tukaj

Vir: EC press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>