euportal twitter euportal facebook

Pregled davčnih obremenitev v državah članicah

Evropska komisija je objavila poročilo, v katerem primerja trende obdavčevanja v državah članicah. Leta 2012 je tako znašalo razmerje med davki in BDP 39,4%, kar je za 0,5% več kot leto prej. Tudi v evro območju (EA-18) se je delež davkov v BDP povečal, in sicer iz 39,5% v letu 2011 na 40,4% v letu 2012.

Razmerje davkov na BDP se izračuna tako, da se vsota pobranih davkov in obveznih socialnih prispevkov deli z BDP in izrazi v odstotkih.

Med državami članicami obstajajo velike razlike. Najnižje davčno breme imajo v Litvi (27,2%), sledijo Bolgarija  in Latvija (obe 27,9%), pod 30% so še Romunija, Slovaška in Irska. Najvišje razmerje med davki in BDP pa imajo na Danskem (48,1%), Belgiji (45,4%), Franciji (45%), Švedskem (44,2%), Finskem (44,1%), Italiji (44%)  in Avstriji (43,1%).

Med leti 2011 in 2012 je največji dvig davčne obremenitve doživela Madžarska, in sicer iz 37,3% na 39,2%, sledijo Italija (iz 42,4% na 44%), Grčija (iz 32,4% na 33,7%), Francija (iz 43,7%

na 45%). Največje pace pa so zabeležili na Portugalskem (iz 33,2% na 32,4%), v Veliki Britaniji (iz 35,8% na 35,4%) in na Slovaškem (iz 28,6% na 28,3%).

Največji prihodki od davkov sicer prihajajo iz naslova dela (51% vseh davkov v EU-28, oz. 53,3% za EA-18), sledijo davki iz potrošnje (28,5% EU-28, oz. 26,8% EA-18) in kapitalski davki (20,8% EU-28, oz. 20,2% EA-18)

V Sloveniji se je razmerje davki na BDP iz leta 2011 na leto 2012 rahlo povečalo, za 0,4% na 37, 6% in je pod povprečjem EU-28, kot tudi EA-18. Največ davkov prihaja iz naslova dela, 52,5 Odstotka, kar je za 0,8% nad povprečjem EA-18 in 1,5% pod povprečjem EU-28. Sledijo davki iz potrošnje, ki predstavljajo 37,9%, kar je bistveno nad povprečjem EU-28 in EA-18, bistveno pod povprečjem pa je delež davkov od kapitala, saj ta za Slovenijo znaša zgolj 9,8%,

Vir: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-92_en.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>